F. Rodić: Zločin koji nije bio srpski

Dokle će se zversko ubistvo trinaestogodišnjeg Roma Dušana Jovanovića koristiti za stigmatizaciju Srba kao ontoloških rasista, iako ono sa Srbima nema nikakve veze?