Naopakost autošovinizma

Obitavanje u sekti istomišljenika dovodi do radikalizma i prelaska na sve ekstremnije pozicije. U ovom slučaju, na pozicije daleko od zdravog razuma i elementarne ljudskosti

Istorijske činjenice o ruskom Krimu

Čitavo predstavljanje krimskih dostignuća carici i caru dešavalo se pod slavolukom na kome je pisalo: „Ovo je put u Vizantiju”. Jedan Katarinin unuk dobio je ime Konstantin i učen je za ulogu „vizantijskog cara”