2018.

Sve ono čega će tražiti da se odreknemo – od Kosova do Rusa – nije naša omča o vratu, već naš resurs. Zato i traže