Aleksandar Dugin: Uslovi naše pobede

U direktnom frontalnom obračunu sa Zapadom, naše slabe tačke ne samo da su se pokazale, već su postale kobne. Ako želimo da pobedimo, a nemamo drugog izbora, moramo suštinski promeniti sadašnji sistem

Portret ruske opozicije

Ruska vansistemska opozicija nije u dobrom položaju, nema jasnog lidera, nije znatno popularna, ali se i položaj vladajuće „Jedinstvene Rusije“ ubrzano pogoršava