Bilderberg grupa u kratkim crtama

Bilderberg grupa je nadvladina organizacija, po ciljevima globalnog karaktera, koja koristi vlade zemalja da obave poslove koje oni formulišu i pokrenu. Jedan od važnih poslova im je pripremanje kadrova koji će vladati državama

M. Ković: Sve je počelo na Balkanu

Kao i u svakom od ranijih pohoda, koji su se pod različitim izgovorima ponavljali, sudbine Srba i ostalih balkanskih pravoslavnih hrišćana zavisiće od ishoda ratova na istočnim, ruskim prostranstvima