Zoran M. Nikolić: Čekajući Vinavera

Namera ovog teksta je da Stanislava Vinavera vrati u suvereni prostor nacionalne kulture, čuvajući uspomenu na njega kao esejistu, književnog kritičara, pesnika, parodičara, novinara i prevodioca – evropskog formata