Ko su bili Sabejci?

Sabejci su bili poštovaoci zvezda, a Keopsova i Kefrenova piramida u dolini Gize su za njih predstavljali spomenike povezane sa stelarnim kultom. Međutim, kakve dodirne veze oni imaju sa Nikolom Teslom?