Rubini: Stagflacijska oluja

U budućnosti možemo očekivati da će globalna ekonomija ući u period stagflacije, uz visoku inflaciju, usporavanje rasta i verovatno recesiju u mnogim nacionalnim ekonomijama

S. Samardžija: Kakva sudbina čeka Ukrajinu?

Gledajući iz današnje perspektive, Ukrajina, ona postsovjetska i nezavisna, uprkos svojoj veličini i položaju, nikada nije uspela da se dokaže kao ozbiljan međunarodni činilac. Nisu joj to dozvolile ni Rusija ni SAD, pa ni Evropa