Rusija, Kina i vakuum sile

Iz geopolitičkog haosa i vakuuma liderstva odjednom je nastala slika nepokolebljive i efikasne ruske sile koju svi igrači žele da privuku na svoju stranu