Tri samoće

Samoća na trgu, među svetom, kao i boemska samoća za stolom, među stvarima, pokazuju da je čovekova napuštenost u svetu nepromenljiva, jer je odblesak prethodne napuštenosti, koja je Hristova