Politiko: Širom EU raste bes protiv Nemačke

Ostatak Evrope je besan na Nemačku zbog njenog nekontrolisanog trošenja na subvencije za potrošnju energije kojim će još više zaoštriti politički eksplozivnu podelu na bogate i siromašne