Muharem Bazdulj: O smrti Stevana Tontića

Ako je sudbina Milana Milišića paradigmatična za srpsko-hrvatske odnose, odnosno Srbe i Dubrovnik, sudbina Stevana Tontića je ne manje paradigmatična za srpsko-bošnjačke odnose i mesto Srba u današnjem Sarajevu