K. Besarović: Tačka tri

Od toga hoće li sporazum (o formiranju vlasti) zaživeti u praksi ne manje značajno je pitanje vezano za suštinu tačke tri ovog dogovora