Mučnina

Šta nam zdravstveno stanje predsednika Srbije govori o izrazito žalosnom i krajnje obespokojavajućem stanju srpske političke scene

A. Apostolovski: Politička pljuvaonica

Ako su posle Drugog svetskog rata crveni ukinuli pljuvaonice, mahom postavljene u javnim ustanovama, kako se dogodilo da su retoričke pljuvaonice vaskrsle u političkoj debati?