Polarni Put svile

Rusija je Kini dugo nudila prevoz robe preko Severnog morskog puta. Peking je sada izašao sa inicijativom razvoja “Polarnog Puta svile”