Susret dva istoka

Kina je vešto iskoristila dugotrajno američko nesnalaženje na Bliskom istoku, posebno u odnosima sa Saudijskom Arabijom, i znatno je razgranala svoju saradnju sa svim zalivskim monarhijama