Milovan Danojlić: Priča o govoru

Pravac, u kome je krenula naša novija istorija krajem 20. veka, učinio je da naš govor postane bezvredan. Reč nam je izgubila snagu i težinu