Naš neprijatelj je – ko?

Pošto su ideološki uredno preparirane, naše srednjoklasne intelektualke ponavljaju kao papagaji: „patrijarhat“, „sistem“, „kapitalizam“, vrteći tek par maloumnih fraza

S. Antonić: Ukrajina, Srebrenica i kolonijalni ološ

Srbija je samo za doslednu primenu međunarodnog prava. Bespravlje je počelo s Kosovom (2008). Odatle ima započeti i vraćanje u pravne okvire. Dakle, samo od Kosova. A Srbi sankcije da uvode drugim narodima neće i ne mogu

O apsurdnosti dženderizma

Ljudi su se, pod Titom, smejali birokratskom voluntarizmu koji je za stvarnost proglašavao papirnate konstrukcije. Ova sadašnja džender manija očigledno je još luđa. Živimo u apsurdistanu

Simbolika Marinkove bare

Marinkova bara i jeste simbol onog potcenjenog, običnog, beogradskog radnog sveta za koji se valja boriti. Ako bi se glas tog sveta dobio, bio bi to možda početak jednog većeg preokreta. Može li to naša patriotska opozicija da napravi?

S. Antonić: Oni stvarno hoće rat

Atlantisti nas vide kao „ruskog trojanskog konja” na Balkanu, a taj stereotip još više podgreva njihova ovdašnja peta kolona. Ona neprestano denuncira Srbiju kao „ključnu ispostavu ruske politike”

Slobodan Antonić: Osamsto hiljada NE

Referendum je pokazao da nismo usamljeni u ogorčenju svetom laži. U Srbiji se sad već očigledno masovno misli svojom glavom. I to je nezaustavljivo i nepovratno

Slobodan Antonić: Budi čovek i reci NE!

Valja izaći i glasati protiv. Srbija ne sme da bude kolonija kojom upravljaju kompradorske kaste. A sve kako bi se iz nje neometano ekstrahovao rad i kapital u imperijalne centre