Ruska geopolitika

Kako je pokret „novih evroazijaca” koji se oslanja na učenja Trubeckoja i Savickog, a koji danas oličava Dugin, posle svih istorijskih lutanja postao glavni tok savremene ruske spoljne politike?

Evropejština (1)

Postavlja se pitanje da li je Zapad uzvratio na rusku ljubav? Paradoksalno, tvrdi Nikolaj Danilevski, „što smo iskrenije i nesebičnije usvajali pojedine evropske tačke gledišta, time nas je Evropa dublje mrzela"

Na prelomu epoha

U kakvom istorijskom trenutku mi u stvari živimo? Mnogi znaci ukazuju da je u pitanju doba na prelomu (istorijskih) epoha

Hiljadugodišnji rat

Zapad vodi „jezivi, hiljadugodišnji“ rat protiv Rusa i Slovena na Balkanu, a taj kolonijalni odnos prema njima se neće promeniti