Srpsko pitanje u Sloveniji

Slovence ne treba osuđivati, podsmevati im se ili ih negirati. Ali kako objasniti magnetnu silu slovenačkog sveta, koja još dejstvuje kod značajne grupe ljudi sa bivšeg jugoslovenskog prostora?

S. Štrbac: Janeze, ko je ubio Romaninog oca?

Treći dan prisilnog zadržavanja kamiona stranih registracija s vozačima u blokadi, raketirali su ih avioni JNA i tom prilikom je ubijeno šest vozača, među kojima je bio i Dragan

Tako je govorio Peter Handke

Odlomci iz dva Handkeova eseja iz 1991. i 1996. godine koji su, pored ostalih napisanih na temu raspada Jugoslavije, uvršteni u knjigu „Istorija iza pripovesti – eseji o Jugoslaviji”