Spas u sukobu sa Rusijom

Spasavanje zapadnog savezništva je uzaludan posao, samo gubljenje vremena sa mogućim tragičnim posledicama