Viteški kralj

Kako je regent Aleksandar uz vojsku prošao, Cer, Kolubaru, Albaniju, Krf, i na kraju komandovao operacijama na Solunskom frontu