Zajednička budućnost Srbije i Kine

Srbija ima priliku da postane glavni korisnik Maršalovog plana 21. veka. Sredstva kakvima je Amerika podigla Zapadnu Nemačku posle Drugog svetskog rata sad ima samo Kina – uz važnu razliku: Kinezi ne traže da vojno okupiraju našu zemlju