Mač i diplomatija usud Stefana Nemanje

Namera ovog nepretencioznog teksta, na tragu pomenute TV serije, jeste da za trenutak rasvetli životvorstvo i istorijski doprinos pomalo zaboravljenih predaka