S. Štrbac: Srbi u hrvatskom popisu stanovništva

Po nacionalnoj strukturi možemo zaključiti i da broj Srba još nije pao ispod Tuđmanovih „magičnih” tri procenta i da će Srbi barem do idućeg popisa biti „remetilački faktor” za hrvatsko društvo

S. Štrbac: Borovoselski majski uranci

Šta se desilo u Borovu selu 2. maja 1991. godine? Jedino je nesporno da se toga dana desio oružani sukob između hrvatske policije i lokalne srpske formacije