O nacionalnom dostojanstvu

Zašto nam je potrebna potvrda da nismo ono za šta nas optužuju nosioci ideja koje preziremo? I kako mislimo da tu potvrdu dobijemo od onih koji nas kleveću već čitav vek?

Smeju li Srbi da budu Srbi

„Srpski svet”, kao sveukupnost jezičkog, kulturnog, tradicijskog i mentalnog, a ne prevashodno teritorijalnog prostora u kom Srbi žive, ne bi trebalo nikoga da zabrinjava. Srbi bi samo da budu Srbi. Ništa više

Zašto je sumnjivo biti Srbin

Ako se maltretiraju i proteruju, ako se hapse i optužuju za trovanje, onda je sasvim normalno i što im se zabranjuje da Srbiju osećaju kao svoju maticu. Sumnjivi su jer su – Srbi