Kina, savremenost i tradicija

Izvori o Kini danas su često kontradiktorni, pogotovo u uslovima novog „hladnog rata“. Šta uopšte znamo o „Središnjem carstvu” koje bi moglo oblikovati budućnost čovečanstva?