Srbija i MMF u 2021. godini

Srbija je jedna od retkih zemalja koja se po drugi put obratila MMF-u sa željom da zaključi PCI aranžman. Pošto je dogovoren na 30 meseci, imaće pet revizija – kontrola postignutih rezultata

Na smetlištu (neo)liberalizma

Nije teško zaključiti zbog čega je moj rad „O stanju ekonomske misli u Srbiji“ postao „nepodoban“ i (ne)očekivano se našao u „korpi za otpatke“ Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES)

V. Guzina: Ekonomski rast na tuđim osnovama

Neprestano raste deo BDP-a koji pripada stranom kapitalu, raste zavisnost ekonomije od priliva deviza po osnovu stranih investicija i doznaka iz inostranstva, a smanjuje suverenost države