Vojni rok i univerzitet

Dok univerzitet sve više podstiče ljude da se predaju pritisku – stresu, traumi – vojska svoje pripadnike uči da u situaciji kada je pritisak najjači (a to nije ispitni rok, nego rat) budu dovoljno jaki i čvrsti

Rodno senzitivni jezik i ucena Orbana

Orban je poručivao da „Mađarska ne može da bude ucenjena”. No, na kraju je bio prisiljen da uradi baš ono što je rekao da neće. Upravo tu vodi evropski put Srbije, i to preko rodno senzitivnog jezika

Dragocena vrednost Vukove reforme

Pored svih mana i nedostataka Vukove reforme, davanje dostojanstva običnom narodu i njegovoj kulturi je tako retko u Evropi, a možda je i najdragocenija prednost, koju ne smemo smetnuti s uma

Uspon i pad Vukove ćirilice

Stefanovićeva knjiga je svedočanstvo dva veka naše dezorijentisanosti i naivnosti, lutanja i nesnalaženja, loše i slabe srpske kulturne politike, ali i moćnog delovanja imperijalnih sila Zapada

M. Đurković: Slovo o drvenom jeziku

Kako se i zašto celokupna nauka ideologizovala i zašto pomodnu budalaštinu o „rodu” osim na političkim naukama nalazimo čak i na Biološkom fakultetu?