N. Jović: Ideja i „bauk“ srpskog sveta

Srpski svet možemo definisati kao nerazdvojnu kulturnu, duhovnu, teritorijalnu, ekonomsku (pa i parapolitičku) oblast na kojoj srpski narod živi vekovima, jedinstven i nerazdvojan

Srpska crkva i srpski svet

Crkva se postepeno vraća u zasluženo središte svakodnevnog života i funkcionisanje srpske države. Stoga je ideja srpskog sveta prirodno ishodište saradnje ovih entiteta

Smeju li Srbi da budu Srbi

„Srpski svet”, kao sveukupnost jezičkog, kulturnog, tradicijskog i mentalnog, a ne prevashodno teritorijalnog prostora u kom Srbi žive, ne bi trebalo nikoga da zabrinjava. Srbi bi samo da budu Srbi. Ništa više