Univerzitet na raskršću

Zašto bi autonomija univerziteta značila samo slobodu od srpskih neakademskih pritisaka? Zar ne bi trebalo da se sačuvamo i od stranih kolonijalnih uticaja? Šta nam je pokazao slučaj Dinka Gruhonjića?