EU menja pravila o proširenju?

Među članicama Unije već kruži „non-pejper“ nezvanični dokument u kojem se predlažu mere za preobražaj postupka pregovora o proširivanju