B. Zečević: Međa i tama Albiona

„Na početku HHI veka jedan list od imena i ugleda, usred Evrope, traži zabranu jednog umetničkog filma. Bože, da li je ovo moguće?“