Povratak crvene Kine

Učvršćujući tradicionalni marksistički ontološki i epistemološki okvir za razumevanje sveta i reagovanje na zbivanja u njemu, Si je pozvao partiju da „razvije novi oblik ljudske civilizacije”