Izazovi novog sveta

Današnji svet podseća na onaj ih 1970-ih ili čak 1920-ih. Ali tu je jedan važan izuzetak: Azijski hegemon više nije Japan nego Kina