S. Antonić: Rusi na Dunavu

Proglašavanjem Rusije „državnim sponzorom terorizma”, Vašington očigledno hoće da primeni svoju staru doktrinu „odmetničkih država”. A protiv takvih je sve dozvoljeno, uključujući i vojne intervencije

Konstantin Malofejev: Oprez, izdaja!

Pretpostavke da u najvišim ešalonima ruske moći, možda, postoji neko ko radi protiv Rusije, iznošene su već duže vreme. Još jedan indirektan dokaz za to bile su glasine o evakuaciji Zelenskog iz Kijeva

Legitimizacija terorizma

Ni prva četvrtina ukrajinske krize nije završena, a već se promenila ne samo struktura svetskog političkog sistema, već i karakter globalizacije, kao i sami principi na kojima počiva globalna trgovina