NATO baza u Tivtu?

Albanski izvori navode da će NATO uspostaviti vazduhoplovnu bazu u Albaniji, a pomorsku u Crnoj Gori