Dojče vele: Bauk inflacije kruži svetom

Ekonomisti ne misle da je panika među špekulantima na berzi opravdana, ali upozoravaju da „stari mehanizmi“ kojima centralne banke mogu obuzdati inflaciju – više ne funkcionišu