Ko je kriv za poskupljenja?

Ko je kriv za inflaciju? Da li je država pokrenula ovo pitanje pre nego što je jeftiniji parizer stigao na rafove u trgovinama? Jesmo li poskupljenja uvezli spolja ili je reč o pohlepi na domaćem terenu?