Moderne transhumance

Tradicionalne pešačke transhumantne migracije čobana kako bi se izbegle suše, siromaštvo i glad ustupile su mesto savremenim transhumancama imućnijih slojeva koji u sezonsku seobu kreću džipovima i limuzinama