Dug velikom patrioti i dobrotvoru

Kruna Ćelovićevog patriotizma i dobrotvorstva je odluka da svoje bogatstvo ostavi Beogradskom univerzitetu. Zahvaljujući tom gestu, Univerzitet u Beogradu se svrstao među najbogatije na svetu