Nove integracije u Evropi

Ideja je da se napravi nekoliko grupa integracija, a da se one eventualno labavo povežu u evropsku integraciju