S. Antonić: Rusi na Dunavu

Proglašavanjem Rusije „državnim sponzorom terorizma”, Vašington očigledno hoće da primeni svoju staru doktrinu „odmetničkih država”. A protiv takvih je sve dozvoljeno, uključujući i vojne intervencije