Putovanje u doba interneta

Tek kada se oslobodimo najboljih prijatelja svakog savremenog turiste počinjemo da putujemo kao ljudi koji imaju svoje ime i prezime, i svoju životnu priču, koja je drugačija od drugih