Ubijena ćerka Aleksandra Dugina

„Darja vozi drugi automobil, ali je danas uzela očev auto, jer je Aleksandar imao druge planove... Moj utisak je da je Aleksandar bio meta napada, ili su meta bili oboje”, dodao je Krasnov

S. Štrbac: Zločin na Velebitu

„Kad su nas ujutro izveli iz štale, pred kolibom se i dalje nalazio Vasiljev leš prekriven jednim ćebetom. Stavili nam jednu konzervu na prsa mrtvog Vasilja i naredili nam da jedemo”

F. Rodić: Zločin koji nije bio srpski

Dokle će se zversko ubistvo trinaestogodišnjeg Roma Dušana Jovanovića koristiti za stigmatizaciju Srba kao ontoloških rasista, iako ono sa Srbima nema nikakve veze?