F. Rodić: Projekat Radovanović

I Radovanović ima jasnu političku agendu u svom nastupu, pa je pitanje kako se ovaj čovek usuđuje uopšte da govori o „odstupanju od profesionalnih i moralnih postulata” bilo kojeg drugog lekara