Rusiju čeka veliko buđenje

Kremlj će u bliskoj budućnosti morati da se suoči sa neskladom koji postoji između apatičnog stanja duha ruskog društva i ozbiljnosti civilizacijskog sukoba koji sledi. Buđenje Rusa je neizbežno