„Pustićemo ti malo krvi, sokole“

Ako ne želimo da nam se „moralno-politička podobnost“ iz doba komunizma ponovo vrati, svi moramo da se založimo da se naučni rad profesora Miloša Kovića ocenjuje kao i naučni rad bilo koga drugog

Ubijanje univerziteta

Šta je nedavni slučaj profesorke Dragane Vasiljević Tomić sa Arhitektonskog fakulteta, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora, otkrio o stanju Univerziteta u Beogradu?