Post kao društveni fenomen

Mnogi daju sebi za pravo da isposnike nazivaju „novovercima”, u smislu da su im dedovi bili komunisti, a oni sada „kao” poste. Takvi ljudi ne shvataju koliku niskost pokazuju poštujući svaku kulturu i različitost, osim srpske