Duga senka Vanske konferencije

Svaki medijski izveštaj, svaki politički govornik dozvoljava sebi luksuz da protivnike nazove nacistima. Ovaj tekst se bori za to da se istorija čita kao knjiga, a ne kao crna magija za prizivanje zlih mrtvih